2020. január 1-jétől megváltozott az alapítvány fogalma az illetéktörvényben. Az új definíció szerint alapítvány az a magyarországi alapítványi szervezet, amely a közhasznú jogállást megszerezte. Külföldi alapítvány is válhat alapítvánnyá, ha teljesíti a közhasznúság feltételeit, a magyarországi nyilvántartásba vétel kivételével.

Miért fontos ez?

Azért, mert az illetéktörvényi definíciónak megfelelő alapítványoknak a törvény teljes, feltételes személyes illetékmentességet biztosít. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2020. január 1-jétől csak a közhasznú alapítványok élveznek mentességet az illetékfizetés alól – ez minden illetékfajtára (öröklési, visszterhes, közigazgatási, stb.) vonatkozik.

Ugyanez vonatkozik azokra az EGT-államokban nyilvántartásba vett külföldi alapítványokra, amelyek megfelelnek a hazai alapítványokkal szemben támasztott feltételeknek.

Türelmi idő

Azon alapítványok életében, melyek már közhasznúak, a törvény nem fog változást előidézni.

A közhasznú jogállással még nem rendelkező alapítványoknak (már létezőknek és még nem létezőknek egyaránt) türelmi időt biztosít a törvény.

A már létező alapítványok a fent írtakkal egyező illetékmentességet kapnak 2022. december 31-ig. Eddig az időpontig azonban meg kell szerezniük a közhasznú jogállást. Ha ezt elmulasztják, a meg nem fizetett illetéket késedelmi pótlékkal együtt kell megfizetniük.

Az újonnan alapított alapítványoknak az alapítás évét követő második év végéig kell megszereznie a közhasznú jogállást, ha illetékmentességet szeretne.

Hogyan szerezheti meg egy alapítvány a közhasznú minősítést?

Ennek feltételeit az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény tartalmazza.

Általánosságban elmondható, hogy a minősítés megszerzése nem nehéz, a feltételeknek megfelelni viszonylag egyszerű.

Törvényi definíciók:

személyes illetékmentesség: az illeték fizetésére kötelezett mentessége

közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Alapítványi kérdésekben forduljon hozzám bizalommal.

 

Üdvözlettel:

Fülöp Edina

ügyvéd