Hátrányos helyzetben lévő munkanélküliek szerveződése?

Igen, a szociális szövetkezet célja a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

A szociális szövetkezetben a tagok magánszemélyek és minimum egy tag jogi személy speciális feltételekkel.

A. ) magánszemélyek

A szociális szövetkezetbe belépő személyek dolgozhatnak munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy vállalkozási jogviszonyban, valamint tagi munkavégzés keretében, ha a két kritérium közül az egyiknek megfelelnek:

  • 3 hónapja regisztrált munkanélkülinek kell lennie a belépő személynek, vagy
  • 3 hónapja közfoglalkoztatási viszonyban kell lenni

Nagyon fontos, hogy a szövetkezet tagja más munkáltatónál nem dolgozhat, ha  tagsági jogviszonyban foglalkoztatják a szociális szövetkezetnél.

Mi van akkor, ha a tagsági jogviszonyban lévő tag mégis más munkáltatónál munkát vállal?

Ebben az esetben a tagsági jogviszonya szünetelni fog a szövetkezetben.

Miért érdemes tagsági jogviszonyban foglalkoztatni a tagot?

  • A fizetendő egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 7320 forint (napi összege 244 forint). A szociális szövetkezet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a tagi munkavégzési jogviszony létrejöttét követő első évben mentesül, a második évben az egészségügyi szolgáltatási járulék 25%-ának, a harmadik évben 50%-ának, a negyedik évben 75%-ának, az ötödik évtől 100%-ának megfizetésére kötelezett.
  • tagi munkavégzés esetén a szociális szövetkezeti tag által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke 10 százalék.
  • szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem eredményez ez a jogviszony

A szociális szövetkezet tagjainak a szövetkezet termelésében személyesen kell részt venni.

A tagi munkavégzés speciális jogviszony, tehát nem a Munka törvénykönyve szabályozza. Fontos, hogy az elvégzett munka ellentételezése a tagok által közösen megtermelt javak természetben történő átadásával is megvalósulhat.

B.) jogi személyek

A szociális szövetkezetben minimum szükséges, hogy egy tag a két kritérium közül az egyiknek megfeleljen:

  • egy helyi önkormányzat vagy nemzetiségi önkormányzat, illetve ezek jogi személyiségű társulása vagy
  • jogszabályban meghatározott karitatív tevékenységet ellátó közhasznú jogállású szervezetnek kell lenni

Nagyon fontos, hogy a taglétszám maximum 25 %-a lehet jogi személy.

Természetesen a jogi személy személyes közreműködésre nem kötelezett.

Szövetkezet alapítása esetén forduljon hozzám bizalommal:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd

06-30-363-1727