Zártkert? Most akkor kifüggesztés vagy sem?

Korábban már írtam arról, hogy lehetőség volt a zártkerteket a művelés alól kivonni. Erről itt olvashat többet: http://Hogyan vonjuk ki a zártkert művelés alól? És miért?

Ha Ön ezt a cikket olvassa, akkor valószínűleg ezt nem tette meg és most szembesült azzal, hogy bizony több hónapos procedúra, amíg a kifüggesztés zajlik és a földbizottság jóváhagyja az adás-vételt.

Kinézett egy hétvégi házat és nem tudja, hogy ezt kivonták vagy sem? Egyedi esetben tanácsot kérhet tőlem telefonon vagy emailben.

Néhányan elgondolkodnak azon, hogy megpróbálják kivonatni, ami most már nem olyan egyszerű, mint ahogy a hivatkozott cikkben írtam. Sima kérelemmel csak 2017. január 1-jéig volt lehetőség. Ez kivételes lehetőség volt, de aki szeretné átminősíttetni ingatlanát, most is megteheti. Ehhez végleges más célú hasznosítás iránti engedélyt kell szereznie az ingatlanügyi hatóságtól.

Azonban így is mindaddig mezőgazdasági földként lesz nyilvántartva az ingatlan, amíg az engedélyező határozatban szereplő cél vagy beruházás meg nem valósul, illetve azt be nem jelentik a földhivatalnak azon okból, hogy az ingatlan művelési ágát átvezessék művelés alól kivett területre.

Az engedélyeztetési eljárás menete

A termőföldet más célra hasznosítani csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet. Az engedélyt előzetesen kell beszerezni, a termőföld igénybevételének (más célú hasznosításának) megkezdését megelőzően. Termőföld végleges más célú hasznosításának minősül a termőföld belterületbe vonása – ugyanis a belterületbe vonással lesz lakható.

A termőföldet más célra hasznosítani főszabály szerint csak az ingatlanügyi hatóság engedélyével lehet.

A termőföld más célú hasznosítása esetén egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni.

A jogosultak köre

Termőföld végleges más célú hasznosításának engedélyezése iránti kérelmet a termőföldet igénybevevő személy jogosult benyújtani, aki lehet: természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Iratok, adatok a kérelemhez

Meg kell adni a következő adatokat:

  1. Az ügyfél és/vagy a képviselő nevét, lakcímét vagy székhelyét,
  2. az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét,
  3. az érintett földrészletek megjelölését; település, fekvés, helyrajzi szám
  4. a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt,
  5. a más célú hasznosítás pontos célját és a kérelmező indoklását a termőföld igénybevételére vonatkozóan.

Ha az adott föld nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű, vagy beruházási célterület, vagy a más célú hasznosításra kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű cél megvalósítása érdekében kerülne sor, egyéb dokumentumokat is mellékelni kell.

Mellékelendő iratok:

Az ingatlan-nyilvántartási térképnek a más célú hasznosításra tervezett területet feltüntető másolatát és az ehhez tartozó területkimutatást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik.

A talajvédelmi tervet, (csak humuszos termőréteggel kapcsolatos esetekben)

Amennyiben a következő feltétel fennáll: Az engedély jogosultjának kötelezettségvállaló nyilatkozatát a járulékmentesség igénybevételéhez, mely szerint a 2 hektárt meg nem haladó nagyságú területen települési vagy megyei (fővárosi) szociális intézmény, egészségügyi, sportlétesítmény építése, temető létesítése, bővítése esetén az építményt a használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének napjától számított 15 évig rendeltetésszerűen csak az engedélyben meghatározott célra használja.

Az eljárás költségei, ügyintézés

Az eljárásért egy földrészlet esetén 30 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. Több földrészletre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díja mértékéről a 30/2015. (VI. 5.) FM rendelet 2. § (3) bekezdése rendelkezik.

Az eljárási díj megfizetése történhet az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság pénztárába történő készpénzbefizetéssel, amennyiben az ingatlanügyi hatóság hivatali helyiségében erre lehetőség van bankkártyával, készpénz-átutalási megbízással (csekk) illetve átutalási megbízással.

Érintettség esetén bevonandó szakhatóságok díja/illetéke:

− vízügyi és vízvédelmi hatóság, eljárási díja: 12.000,- Ft [készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy átutalási megbízással].

− Települési önkormányzat jegyzője, fővárosban a főjegyző, melynek általános tétetű eljárási illetéke: 5.000,- Ft [illetékbélyeg].

A kérelmet első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes kerületi, járási hivatalhoz, másodfokon a fővárosi, megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani.

A földvédelmi eljárás ügyintézési határideje 30 nap.

Fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. Az ügyfél fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezést a megyei (fővárosi) kormányhivatalnak kell címezni.

Hová kell A fellebbezést benyújtani a megtámadott döntést hozó illetékes járási földhivatalhoz kell.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.

Amennyiben Ön is zártkerti ingatlant ad el vagy vásárol, forduljon hozzám bizalommal:

dr. Fülöp Edina

ügyvéd