1. Mi a fizetési meghagyásos eljárás?

A fizetési meghagyásos eljárás a közjegyző hatáskörébe tartozik. A pénzkövetelések érvényesítésére szolgáló egyszerűsített polgári nemperes eljárás, melyben a közjegyzők egységes számítástechnikai rendszert használva, gépi adatfeldolgozással járnak el.

Vannak esetek, amikor kötelező bírósági eljárás helyett fizetési meghagyásos eljárást indítani. Lejárt, pénz fizetésére irányuló követelés – néhány kivétellel – ily módon is érvényesíthető.

 1. Érvényesíthető-e más módon a követelés, ha a pertárgy értéke kétmillió forint?

Amennyiben a pertárgy értéke a hárommillió forintot nem haladja meg, csak ilyen úton érvényesíthető a lejárt pénzkövetelés.

 1. Érvényesíthető-e a követelés így, amennyiben a pertárgy értéke meghaladja a harmincmillió forintot?

Nem érvényesíthető.

 1. Zálogjogi jogviszonyból eredő követelés érvényesíthető-e így?

Nem érvényesíthető.

 1. Nem ismert a felek belföldi kézbesítési címe. Ez esetben lehet-e ebben a formában érvényesíteni a követelést?

Amennyiben a feleknek nincs ismert belföldi kézbesítési címük, fizetési meghagyásos eljárásban nem érvényesíthető a követelés.

 1. Van-e helye keresetkiterjesztésnek vagy keresetváltoztatásnak a fizetési meghagyásos eljárásban?

Nincs.

 1. Le lehet-e folytatni a bizonyítást a fizetési meghagyásos eljárásban?

Nem lehet. Tehát ezt az jelenti, hogy a fizetési meghagyásos eljárásban nincs mód a bizonyítékokat becsatolni, csupán hivatkozni lehet rájuk.

 1. Mit jelent, hogy hivatkozni lehet rájuk?

Például lejárt számla követelésénél beleírjuk a számla sorszámát, hogy beazonosítható legyen.

 1. Hogyan kell előterjeszteni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet?

Írásban, az erre rendszeresített űrlapon vagy szóban kell előterjeszteni a közjegyzőnél. A jogi képviselővel eljáró fél, a jogi személy, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe és az egyéni cég kizárólag elektronikusan nyújthat be beadványokat. Tehát ha egy kft. szeretne fizetési meghagyást indítani egy követelés behajtása céljából, akkor ügyvédhez kell fordulnia.

 1. Hogyan lehet elektronikus úton benyújtani a beadványt?

A beadvány adatait annak benyújtója, tehát az ügyvéd a MOKK rendszerébe beviszi és minősített elektronikus aláírással, valamint minősített időbélyegzővel látja el.

 1. Kell-e illetéket fizetni ebben az eljárásban?

A fizetési meghagyásos eljárásban illetéket nem kell fizetni. Külön törvényben meghatározott illetéket kell fizetni a fizetési meghagyásos eljárásnak az ellentmondás folytán perré alakulása, kibocsátása iránti kérelem elutasítása, továbbá az eljárás megszüntetése miatt a peres eljárásban, a közjegyző határozata ellen előterjesztett fellebbezés elbírálása iránti bírósági eljárásban, a jogerős fizetési meghagyás elleni perújítási eljárásban.

 1. Van-e az eljárásnak díja?

Az eljárás díjköteles, melyet a jogosult a kérelem benyújtásakor köteles megfizetni.

 1. Hogyan kell kiszámítani az eljárás díját?

Az eljárási díj alapja a pénzkövetelésnek az eljárás megindításakor fennálló, járulékok nélkül számított értéke (díjalap). Egy jogviszonyból eredő több igény vagy több jogviszonyból eredő igény érvényesítése esetén az együttes értéket kell figyelembe venni. A díjalap utáni eljárási díj mértéke az alapeljárásban 3%, de legalább 8000 és legfeljebb 300 000 forint. Az alapeljárásban a díj mértéke nem lehet kevesebb annyiszor 1600 forintnál, ahány fél van.

 1. Az eljáró közjegyző mikor bocsátja ki a fizetési meghagyást?

Legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül.

 1. Mi történik a fizetési meghagyás kézbesítése után?

Jogerőssé válik, amennyiben a kötelezett a jogosult követelését elismeri vagy arra nem nyilatkozik 15 napon belül. Amennyiben a kötelezett a jogerőre emelkedés után sem fizet, végrehajtás kezdeményezhető.

 1. Mi történik, ha a követelésnek a kötelezett ellentmond?

Ilyenkor perré alakul az el nem fogadott rész tekintetében az eljárás, de csak akkor, ha ezt az adós kellő időben előterjesztette.

 1. Hogyan zajlik le a fizetési meghagyás végrehajtása?

Jogerőre emelkedés után lehetséges a jogosult kérésére.

 

Ha önnek is követelése van, forduljon hozzánk bizalommal a behajtása céljából.