Abban az esetben, ha a bérlő vagy a bérbeadó meghal, helyébe az örököse lép.

Tehát TÉVHIT, hogy ebben az esetben a szerződés megszűnik.

Az örökösöknek viszont lehetőséget ad a törvény, hogy ha nem akarják a lakás bérletét, akkor ne kelljen a szerződés alapján fizetniük, amíg le nem jár a határozott idejű szerződés.

TEHÁT:

A bérlő örököseinek 30 napon belül lehetősége van rendes felmondással felmondani a határozott időre kötött bérleti szerződést, melyre normális körülmények között nem lenne lehetősége.

A 30 napos határidő számításának alapja:

  1. ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától
  2. hagyatéki eljárás esetén a teljes hatályú hagyatékátadó végzés jogerőre emelkedésének napjától;
  3. öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napjától”.

A többi esetben, mind a határozott, mind a határozatlan időre kötött bérleti szerződés esetén az általános szabályok szerint van lehetősége az örökösöknek a szerződés felmondására, melyről olvashatnak egy korábbi bogbejegyzésben:

Hogyan mondhatjuk fel a lakásbérleti, haszonbérleti szerződést?

Haszonbérlő örökösei is felmondhatják a mezőgazdasági haszonbérletet 30 napon belül a gazdasági év végére. Abban az esetben is lehetséges ez, ha az örökhagyó a gazdasági év végét megelőző 6 hónapon belül halt meg.

Mikortól számítjuk a 30 napot?

Lásd fent, ugyanaz a szabályozás.

Tisztelettel:

horizontal_web