A fizetési meghagyás, amennyiben az adós nem mond ellent jogerőssé és végrehajtóvá válik. Ha a fizetési meghagyást taglaló cikkről lemaradt itt olvashatja el: https://drfulopedina.hu/ugyved-budapest/fizetesi-meghagyas

A Bíróság által hozott jogerős ítélet szintén végrehajtható. De hogyan? Milyen módon? És mik a végrehajtás kérő kötelezettsége? Van egyáltalá? Az Adósnak milyen vagyontárgyait foglalja le a végrehajtó?

 • Mi a bírósági végrehajtás?

Jogszabályban meghatározott keretek között zajló állami kényszerintézkedés annak érdekében, hogy az adóstól a pénztartozást be lehessen hajtani, vagy pl. a bíróság ítéletét végre lehessen hajtani.

 • Miket lehet végrehajtani általa?

A bíróságok és a jogvitát eldöntő más szervek határozatait, továbbá egyes okiratokon alapuló követeléseket. A határozatnak jogerősnek és végrehajthatónak kell lennie.

 • Kinél kérhető a fizetési meghagyás végrehajtása?

Annál a közjegyzőnél, akinél jogerőre emelkedett.

 • Kinél kérhető az ítélet végrehajtása?

Annál a bíróságnál, ahol az elsőfokú eljárás született.

 • Lehet-e kisebb összeget követelni, mint a fizetési meghagyásos eljárásban beadott és követelt összeg?

Igen, lehet.

 • Hány szakasza van a végrehajtási eljárásnak?

Két szakaszból áll: a végrehajtás elrendelése az első szakasz és a foganatosítása a második.

 • Mi az az állami kényszer? Miket érint?

A bírósági végrehajtás során annak érdekében, hogy a pénzfizetésre vagy egyéb magatartásra kötelezett teljesítse kötelezettségét, állami kényszert is kell alkalmazni. Ez elsősorban az adós vagyoni jogait korlátozhatja, de kivételesen a személyiségi jogait is érintheti.

 • Ki végzi el az adós személye elleni kényszercselekményt? Milyen eszközök igénybevételére jogosult?

A bíróság, illetőleg a bírósági végrehajtó intézkedése alapján a rendőrség végzi el. A rendőrség a végrehajtás eredményes befejezéséhez olyan kényszerítő intézkedéseket és kényszerítő eszközöket jogosult és köteles alkalmazni, amelyek a rendőrségről szóló jogszabályok szerint megtehetők.

 • Mivel kell elrendelni a végrehajtást és kinek a kérelmére?

A végrehajtható okirat kiállításával kell elrendelni a végrehajtást kérő kérelmére.

 • A végrehajtást kérő a kérelem előterjesztésekor milyen adatokat köteles közölni?

Az adós nevét (szervezet esetén elnevezését, cég esetén cégnevét) és az azonosításához szükséges adatokat (legalább a születési helyét, idejét és az anyja nevét, illetve a szervezet nyilvántartási számát, cég esetén a cégjegyzékszámát), továbbá az adós lakóhelyét, munkahelyét, illetőleg székhelyét, telephelyét és a végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helyét.

Ingatlan-végrehajtás kérése esetén az ingatlan-nyilvántartási adatokat is közölni kell.

 • Milyen esetben lehet kiállítani végrehajtható okiratot?

Kizárólag abban az esetben, ha a végrehajtandó határozat általános feltételei fennállnak, tehát kötelezést (marasztalást) tartalmaz, jogerős, végleges, vagy előzetesen végrehajtható, valamint az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság határozata további jogorvoslattal nem támadható, és a teljesítési határidő letelt.

 • Ki végzi a végrehajtás foganatosítását?

Főszabály szerint önálló bírósági végrehajtó.

 • Mi történik akkor, ha közvetlenül az adós munkabéréből kell behajtani a követelést?

A végrehajtási lap kiállítására jogosult bíróság közvetlenül letiltó végzést hoz.

 • Mi szerepel a letiltó végzésben?

Felhívja a bíróság az adós munkáltatóját, illetve az adós számára egyéb összeget rendszeresen, időszakonként visszatérően folyósító szervet vagy személyt, hogy az adós munkabéréből levonva fizesse ki a végrehajtást kérőnek a végzésben feltüntetett összeget.

 • Ki viseli a végrehajtás során felmerülő költséget?

A végrehajtást kérő előlegezi, az adós viseli.

 • Milyen kötelezettsége van a jogosultnak?

Amennyiben az adós a tartozását megfizette a jogosultnak, a jogosult köteles azt bejelenteni a végrehajtó felé. De fontos tudni, hogy a végrehjatást kérő kötelezettsége, hogy pontosan vezesse, mikor mennyi pénzt fizetett meg az adós.

 • Milyen jogok illetik meg az adóst?

Joga van tudni, hogy eljárás folyik ellene, így a végrehajtó köteles kézbesíteni számára a végrehajtási lapot, amelyen minden lényeges információt megtalál. A követelés összegénél minden követelést meg kell jelölni, beleértve a kamatot is.

 • Hogyan kell behajtani a tartozást a végrehajtási eljárásban?

A tartozást az adós munkabéréből letiltással, illetve a bankszámláján lévő pénz lefoglalásával lehet behajtani, azonban ha előre látható, hogy ez rövid időn belül eredményre nem vezet, az adós bármilyen vagyontárgya lefoglalás alá vonható. A lefoglalt ingatlant értékesíteni csak abban az esetben lehet, ha az egyéb vagyontárgyaiból a követelés nincs teljesen fedezve vagy csak aránytalanul hosszú idő után lehetséges a követelés kielégítése.

Budapest, 2020. március 22.

Ha Ön is fizetési meghagyást kezdeményezne, vagy jogerős fizetési meghagyás alapján végrehajtási eljárást indítana, keressen bizalommal.